Struktura własnościowa

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Bieruń.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Bieruń.

Szkoła dysponuje powierzoną w zarząd trwały nieruchomością, własność komunalną miasta Bieruń. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Bieruniu przy ulicy Węglowej 11.

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: