Struktura organizacyjna

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: podstawowa

Adres szkoły: ul. Węglowa 11, 43-155 Bieruń
Kontakt

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Burmistrza Miasta Bierunia.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Bierunia oraz subwencja oświatowa.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne:

I etap edukacyjny: klasy I – III
II etap edukacyjny: klasy IV – VIII

Zajęcie odbywają się w szkole w dwóch budynkach. Szkoła funkcjonuje w godzinach:

Budynek przy ul. Węglowej 6.30 – 20.00
Budynek przy ul. Warszawskiej 6.30 – 19.00

KIEROWNICTWO
Dyrektor i wicedyrektorzy

Kontakt / godziny pracy / załatwianie spraw

SEKRETARIAT
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów i udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Pracuje od poniedziałku do piątku.
Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Kontakt

KSIĘGOWOŚĆ
Księgowość prowadzona jest przez Bieruńskie Centrum Usług
Kontakt

Szczegółowy opis organizacji pracy szkoły zawiera:

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: