Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu jest jednostką organizacyjną Miasta Bieruń, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Szkoła działa na podstawie Uchwały Nr XI/2/2017 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3im. Orła Białego w Bieruniu.
Szczegółowy opis podstaw prawnych w oparciu o które działa szkoła zawiera Statut Szkoły.

Organem nadzorującym szkołę jest Śląski Kurator Oświaty.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bieruń.

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: