Rejestry i archiwa

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

– Księga uczniów
– Księga ewidencji dzieci
– Księga inwentarzowa
– Ewidencja dochodów i wydatków
– Księga druków ścisłego zarachowania
– Ewidencja akt osobowych pracowników
– Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
– Rejestr skarg i wniosków
Osoba starająca się o duplikat dokumentów składa podanie w sekretariacie szkoły. Stosowne dokumenty odbiera osobiście.

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: