Kontrole

Rok szkolny 2016/2017

 1. Kuratorium Oświaty w Katowicach:
 • 04. 2017 r. Kontrola prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej – bez zaleceń.
 • 05.2017 r. Kontrola prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw – bez zaleceń.
 1. Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna:
 • Kontrola stanu sanitarnego:   19.01.2017 r. 17.05.2017 r. – bez zaleceń.
 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu –  styczeń 2017  – bez zaleceń.

Rok szkolny 2017/2018

 1. Kontrola NIK – listopad 2017 r. ,,Nauczanie matematyki w szkołach’’ – nie stwierdzono nieprawidłowości.
 2. Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna:
 • Kontrola 13.06.2018 r., 18.07.2018 r. – bez zastrzeżeń
 • Kontrola wydawalni posiłków w budynku przy ulicy Warszawskiej 294 06.09.2018 r. – bez zastrzeżeń.
 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu – styczeń 2018  – bez zaleceń.
 2. Kontrola ZUS – 18.07-16.08.2018 r.
  • Prawidłowość i rzetelność odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne;
  • Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń
  • prawidłowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne;
  • wystawianie zaświadczeń, zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Rok szkolny 2018/2019

 1. Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna:
 • Kontrola wydawalni posiłków w budynku przy ulicy Warszawskiej 294 06.09.2018 r. – bez zastrzeżeń.
 • Kontrola 02.2019 r. zakres kontroli: Ocena stanu technicznego szkoły
  ul. Warszawska 294 – bez zastrzeżeń.

  • Kontrola 05.10. 2018 r. –  kontrola tornistrów – bez zastrzeżeń
 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bieruniu –
  styczeń 2019  – bez zaleceń.

Rok szkolny 2019/2020

Kontrole zewnętrzne:

 1. Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna:
 • Kontrola dotycząca całego obiektu w budynku przy ulicy Węglowej 11 30.08.2019 r. – bez zastrzeżeń.
 • Kontrola  13.09.2019 r. zakres kontroli: Kontrola stołówki szkolnej przy
  ul. Węglowej 11 – bez zastrzeżeń.
 • Kontrola 23.01.2020 r.  –  Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci
  i młodzieży – bez zastrzeżeń,
 • Kontrola kotłów gazowych przez Urząd Dozoru Technicznego w budynku przy ul. Warszawskiej – 4 listopada 2019 –bez zastrzeże
 1. Kuratorium Oświaty w Katowicach:
 • 14.10.2019 r. – Obserwacja prac komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego – bez zastrzeżeń
 • 08.01.2020 r. –  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora szkoły – kontrola mająca na celu dokonanie oceny pracy Dyrektora. Uzyskana ocena pracy Dyrektora: wyróżniająca.

 

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: