Kompetencje i organy

Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców.

Szczegółowe informacje na temat organów szkoły i ich kompetencji zawiera

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: