Kierownictwo

PEŁNIONE FUNKCJE
Dyrektor: mgr Małgorzata Wolny
Wicedyrektor: mgr Bożena Mosler-Gajdzik
Wicedyrektor: mgr Justyna Pociennik
Wicedyrektor: mgr Mirosława Wilkosz

Dane teleadresowe / dane do kontaktu

KOMPETENCJE

Dyrektor
Małgorzata Wolny

Wicedyrektor
Bożena Mosler-Gajdzik

mgr Bożena Mosler Gajdzik jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego kierunku filologia polska.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 2001 r. w Gimnazjum nr 1 w Bieruniu.  W latach 2014-2017 pełniła funkcję wicedyrektora tej  szkoły.
Od 2017 roku pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu.
Ukończyła w 2006 r. studia podyplomowe w zakresie „Historii”, a  w 2017 r. studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania oświatą”. Ponadto ukończyła w 2013 r. kurs kwalifikacyjny „Surdopedagogika”,  natomiast  w 2014 r. kurs kwalifikacyjny  „Tyflopedagogika” .
Lubi wędrówki górskie, a wolnych chwilach czyta kryminały.

Wicedyrektor
Mirosława Wilkosz

mgr Mirosława Wilkosz jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Nauczyciel dyplomowany z 34 letnim stażem. Od 1990 roku nauczyciel matematyki, a od 2016 roku wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orla Białego w Bieruniu.
Propagatorka działań ekologicznych na terenie szkoły od 2000 roku oraz konkursów matematycznych: „Olimpus” i „Kangur”.
Zainteresowania: tenis ziemny, narciarstwo, żeglarstwo, wycieczki górskie, a w wolnych chwilach ciekawa książka oraz muzyka.

Wicedyrektor Justyna Pociennik

 

Opublikował(a): Justyna Pociennik

Ostatnia zmiana: